Rozhodným datem pro výplatu dividendy je středa. Zbytek zisku, který nebude vyplacen na dividendách, spořitelna převede do nerozděleného zisku a posílí tak vlastní kapitál, rozhodli na řádné valné hromadě akcionáři spořitelny.

Akcionáři dále schválili rozdělení zisku společnosti a účetní závěrku za rok 2013. Externím auditorem pro rok 2013 zůstává společnost Ernst & Young Audit.

Erste Bank kontroluje 98,97 procenta akcií České spořitelny. Dalších 0,59 procenta představují prioritní akcie držené převážně městy a 0,44 procenta vlastní jiní drobní podílníci. Spořitelna je největší tuzemskou bankou podle počtu klientů.