Morálka finančního vykazování je tak nejhorší za uplynulé tři roky. V praxi tak může jít o téměř 250 tisíc podnikatelských subjektů se zmanipulovaným účetnictvím. Důvodem tohoto stavu je hospodářská recese, která k takovému konání podnikatele motivuje.

Podle 51 procent účetních si manažeři nebo statutární orgány firem neuvědomují rizika spojená s manipulací v účetnictví. Podle 29 procent účetních si je management rizik vědom.

„Pokud 29 procent účetních shledává, že jejich management ví o rizicích spojených s manipulací účetních výsledků, znamená to, že jednají úmyslně nebo hrubě nedbale. Takové jednání nová úprava občanského práva a práva korporací posuzuje velmi přísně,“ sdělil předseda KCÚ Libor Vašek.

„Úmyslné manipulace s účetnictvím mohou být v konkrétním případě postiženy i trestním právem. Může se jednat o trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby nebo o trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění,“ upřesnil Ladislav Zemánek z KCÚ.

Podle paragrafu 254 trestního zákona je horní hranice odnětí svobody až osm let.
Přes 92 procent zásahů do účetní uzávěrky se letos týká „úpravy ziskovosti“, neboli manipulaci s výsledkem hospodaření. V loňském roce představoval požadavek nadlepšit, nebo naopak účetně snížit firemní zisk necelých 79 procent takovýchto úprav.

Přikrášlují dluhy

Průzkum dále ukázal, že kromě zisku se často „přikrášluje“ i výše dluhů firem. Zadluženost firmy si letos potenciálně „upravilo“ o půl procentního bodu více firem než loni. Změna zadluženosti tak letos tvoří okolo 18 procent případů přikrášlení účetnictví.

Úmyslné manipulace s účetnictvím mohou být v konkrétním případě postiženy i trestním právem. Libor Vašek, KCÚ

Navenek se tudíž jako méně zadlužený subjekt potenciálně tváří až kolem 31 tisíc firem registrovaných v Česku, což může ve vztahu k bankám představovat nemalé riziko špatného úvěrování.

Jak Právu řekl Libor Škoda ze společnosti ANERI, ke konci loňského roku bylo v Česku registrováno celkem 2 694 737 ekonomických subjektů, z toho
1 470 929 se zjištěnou aktivitou.