Jsou to pracovní pozice ekonomického ředitele, výrobně – technického ředitele, správního ředitele a obchodního ředitele, uvedl mluvčí společnosti Zbyněk Boublík.

„Hlásit se mohou kvalifikovaní lidé z praxe, a to včetně stávajících zaměstnanců podniku ze všech organizačních úrovní. Nevylučuji ani další spolupráci s některými ze současných ředitelů odborných úseků podniku a to v případě, že ve výběrovém řízení potvrdí předpoklady pro další vzájemnou spolupráci,“ řekl Daniel Szórád.

Daniel Szórád byl 14. dubna 2014 jmenován novým ředitelem státního podniku Lesy ČR.

Daniel Szórád byl 14. dubna 2014 jmenován novým ředitelem státního podniku Lesy ČR.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dřív bez výběrových řízení

V minulosti generální ředitelé vybírali své šéfy bez výběrových řízení. V současné době působí v těchto vrcholných postech Pavel Indra na pozici ředitele lesního a vodního hospodářství, Michal Gaube, ekonomický ředitel, správní ředitel Jiří Červenka a Zdeněk Sýkora ve funkci výrobního ředitele.

Uchazeči o nabízené posty by měli mít ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, minimálně pětiletou praxi v oboru, z toho minimálně tříletou ve vedoucích funkcích.

Dalšími předpoklady jsou například znalosti daného sektoru a problematiky včetně zkušeností ze spolupráce s místní samosprávou. Požadována je také komunikativní znalost angličtiny nebo němčiny.

Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliónu hektarů lesního majetku, což představuje šestinu plochy republiky a zhruba polovinu lesů, a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků. To je přibližně o jednu třetinu délky všech vodních toků a bystřin.