Hospodářská komora apeluje na české politiky, aby zvolili střízlivý postoj a postup během jednání o případných sankcích vůči Rusku. Jak bude EU reagovat na postup Ruska vůči Ukrajině, ve čtvrtek řeší summit EU.

Z pohledu českých podnikatelů přichází podle komory politické napětí v nejméně vhodnou dobu. Počet nových zakázek se začal zvyšovat, a firmy tak mohou po těžkém období konečně nastartovat růst. V tomto smyslu jsou právě Rusko a Ukrajina jedny z klíčových zemí pro generování zakázek českých exportérů.

Růst zajišťuje Rusko

Současný objem exportu do Ruska dosahuje 116 miliard korun. Rusko je navíc na prvním místě z mimounijních obchodních partnerů ČR. V případě Ukrajiny jde o 35 miliard korun.

Přes zdánlivě nevelký podíl na českém exportu právě Rusko s Ukrajinou vykazují v posledním období dvouciferné růsty. Vývozu do Ruska a na Ukrajinu tradičně dominují dopravní prostředky a energetika.

Čeští podnikatelé slaví úspěchy i v řadě dalších oborů, například v dodávkách technologií pro těžbu nerostných surovin, ve zpracovatelském průmyslu či při obnově železnic a silniční sítě.

Miliardy v ohrožení

Podle bleskového průzkumu Hospodářské komory by v případě uvalení ekonomických sankcí a možných následných odvetných opatření ze strany Ruska spolu s dalším zhoršením situace na Ukrajině byly české firmy zasaženy nejen v rozsahu objemů exportu, ale ohroženy by byly i české investice v tomto teritoriu.

Kvalifikovaný odhad komory ukazuje rozsah v řádech desítek miliard korun. V Rusku i na Ukrajině operují stovky subjektů s českou majetkovou účastí. Celkově tedy šlo až o 200 miliard korun, které by v nejbližším období byly ohroženy.

Krachy firem

„Od našich členů z řad exportérů máme jasné signály o tom, že taková situace by pro řadu z nich byla likvidační, a to vzhledem k tomu, že jejich angažovanost na ruském, respektive ukrajinském trhu přesahuje 50 procent výroby," uvedla komora.

Další desítky miliard korun mohou české firmy ztratit kvůli reexportům svých výrobků do Ruska přes Německo, Nizozemsko a další země. Významnou roli již v tomto okamžiku hraje devalvace ukrajinské hřivny (o 30 procent) a ruského rublu (o 12 procent), která může výrazně zkomplikovat i realizaci nynějších zakázek českých firem v obou zemích.

Růst nezaměstnanosti

Podle Asociace exportérů by případné zavedení obchodních sankcí proti Rusku v ČR ohrozilo asi jedno procento pracovních míst, tedy 30 až 40 tisíc pozic. Případné uvalení sankcí by mohlo mít nepříjemné následky především pro automobilový průmysl.

V potaz je třeba vzít i možné omezení dodávek ropy nebo zemního plynu, které by se mohlo dalekosáhle podepsat na českém průmyslu. Analytici míní, že uvalení obchodních sankcí na Rusko mohlo vést ke snížení ekonomického růstu evropských zemí včetně Česka.