„Společnost OKD se jejich využíváním a pronajímáním dopouští protiprávního jednání, které bude muset řešit živnostenský úřad a báňský úřad. Stejně tak jako není možné řídit auto bez STK, i kdyby to bylo ve státním zájmu, není možné užívat ani pronajímat stavby bez platného stavebního povolení a kolaudace,” řekl Jiří Novotný (Naše Beskydy), starosta Trojanovic, na jejichž území šachta leží.

Mluvčí OKD Marek Síbrt ale zdůraznil povinnost firmy udržovat důl v konzervačním režimu. „Udržujeme důl tak, jak nám bylo uloženo příslušným správním rozhodnutím, který spočívá především v čerpání důlní vody, větrání a nezbytných oprav, aby nedošlo k znehodnocení ložiska,“ uvedl Síbrt a dodal, že OKD rozhodnutí soudu přivítalo.

Důl Frenštát

Důl Frenštát

FOTO: Jiří Tomaškovič, Právo

A to zřejmě bez využívání těžních věží nepůjde. „OKD si bude muset nyní zajistit konzervační režim jiným způsobem, protože kola těžních věží se nesmí točit,“ upozornil ovšem Novotný a dodal, že podobné rozhodnutí soudu očekával. „V podobných případech jsou taková rozhodnutí běžnou praxí. Na samotném faktu, že stavby jsou určeny k demolici, se ale nic nemění. OKD by musely dokázat, že rozhodnutí o jejich odstranění není v souladu se správním řádem,” pověděl Novotný.

Naše Beskydy podají podnět k prošetření

Sdružení Naše Beskydy hodlá podat na živnostenský i báňský úřad podnět k prošetření činnosti na Dole Frenštát. „Budeme sledovat práci a odpovědi konkrétních úředníků, kteří nesou osobní odpovědnost za svá rozhodnutí. Není možné přehlížet protiprávní jednání jen proto, že se jedná o velkou firmu,” doplnil předseda sdružení Stanislav Uruba.

Na to, že společnost OKD má v areálu Dolu Frenštát stavby, kterým vypršelo kolaudační rozhodnutí, upozornil v lednu roku 2011 obecní úřad v Trojanovicích. Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm následně rozhodl o jejich odstranění, společnost OKD se ovšem odvolala ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Ten 5. prosince loňského roku rozhodnutí stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm o odstranění staveb potvrdil. „Společnost OKD od počátku deklarovala, že využije všech možností daných legislativou České republiky, proto jsme na konci ledna podali správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě,“ popsal mluvčí OKD.

Roční náklady na udržování dolu v konzervačním režimu stojí zhruba 50 miliónů korun. Kompletní likvidace dolu by podle OKD vyšla na zhruba půl miliardy korun.