Podle WANO byla v loňském roce průměrná kolektivní efektivní dávka připadající na jeden blok 0,78 Sievertů (Sv). Sdružení hodnotilo 388 jaderných bloků, které jsou celosvětově v provozu. Z provozovaných elektráren v hodnocení nebyly zahrnuty pouze dva čínské bloky a jeden íránský. S roční hodnotou 0,08 Sv/blok se Temelín řadí mezi nejlepší jaderné elektrárny světa.

Měření je nezbytné i v servisním místě reaktorového sálu castoru.

Měření je nezbytné i v servisním místě reaktorového sálu castoru.

FOTO: Václav Brom

„Kolektivní dávka představuje součet osobních dávek všech pracovníků, kteří vstupují do kontrolovaného pásma elektrárny. Ta se loni na Temelíně týkala téměř 1800 lidí, což v součtu představovalo dávku 0,16 Sv. Většinou šlo o opakované vstupy, kdy například dozimetristé denně chodí do kontrolovaného pásma na své pracoviště,“ objasnil Právu zmíněná čísla mluvčí JETE Marek Sviták.

Upřesnil, že nejčastěji se do kontrolovaného pásma vstupuje během odstávek, kdy se vedle výměny paliva provádí kontrola zařízení v jaderné části elektrárny. Pro srovnání: kolektivní dávce stejné velikosti 0,16 Sv je vystaveno 23 pacientů při CT vyšetření hrudníku.

Ke špičkové pozici JETE přispěly vhodný chemický režim, využití kvalitních konstrukčních materiálů v jaderné části elektrárny, zodpovědný přístup všech zaměstnanců při dodržování bezpečnostních pravidel i zkušenosti z Dukovan a dalších elektráren po celém světě, připomněl Sviták.