„Rozdíly mezi testovanými výrobky byly minimální. Spotřebitelé mohou vybírat jednoduše podle toho, co jim vyhovuje, případně podle ceny,“ sdělil vedoucí redakce dTestu Daniel Pavlis.

Laboratoř zkoumala, zda mléko neobsahuje nebezpečné látky používané dříve v zemědělství, například DDT či hexachlorbenzen, anebo polychlorované bifenyly z již zakázaných nátěrových hmot silážních žlabů.

Zaměřila se i na přítomnost těžkých kovů, jako je rtuť, olovo či kadmium. Hledala nebezpečné bakterie, například listerie. Sledovala i mykotoxiny, které mohou přejít do mléka z krmiva napadeného plísní. Vše bez nálezu.

Z testů dále vyplynulo, že čerstvá, tedy pasterovaná polotučná mléka se co do obsahu bílkovin, vápníku a vitamínů nijak výrazně nelišila od trvanlivých, tedy vysokoteplotně ošetřených (UHT).

„Vítězem testu mezi trvanlivými výrobky se stalo Mléko polotučné trvanlivé značky Madeta. V kategorii čerstvého mléka nejlépe obstál výrobek K-Classic Mléko polotučné,“ shrnul Pavlis.