Jak sdělil vedoucí tiskového oddělení ministerstva financí Radek Ležatka, způsob vypsání a průběh veřejné zakázky se neshodovaly s cílem zajistit maximální efektivitu při hospodaření s veřejnými prostředky na ministerstvu.

„Vznikly důvodné pochybnosti, že zakázka není zcela v pořádku. Byl zde tlak, aby vzhledem k předpokládanému brzkému nástupu nového vedení byla realizována obratem,“ vysvětlil Wagenknecht s tím, že je pochybnost, zda má úřad státní správy vydávat peníze daňových poplatníků za logo.

Veřejná zakázka byla připravována na přelomu listopadu a prosince 2013. Byly osloveny tři vybrané firmy, aby do pěti dnů od přijetí výzvy podaly nabídky s maximální hodnotou 500 000 korun bez DPH. Došlo k předložení pouze dvou nabídek, z toho jedna byla ve výši 499 000 korun a druhá ve výši 756 800 korun.

Před nedávnem ministerstvo financí uvedlo, že jeho výdaje budou procházet větší kontrolou. [celá zpráva]