Prodej prostřednictvím předváděcí akce patří podle Rotbauera k nejproblémovějším. „A to jak vzhledem k agresivitě některých prodejců či nabídce produktů sporné kvality, tak i  k vysoké míře společenské nebezpečnosti těchto podnikatelských aktivit,“ doplnil.

Nejvyšší pokuty uložené ČOI za předváděcí akce v roce 2013
společnost
celková výše pokuty (v Kč)
1. Česká Reklamní společnost, s.r.o.
5 700 000
NO STRESS, s.r.o.
2 600 000
Alfa Orange, s.r.o.
1 900 000
Beck Czech, s.r.o.
1 150 000
ATASCADERO, s.r.o.
1 100 000
Zdroj: ČOI

Rotbauer potvrdil, že velká část pořadatelů předváděcích prodejních akcí začala posílat seniorům osobní telefonické či písemné pozvánky. To do značné míry ztížilo inspektorům přímou účast na předváděcích prodejních akcích a tím i souběžnou kontrolu.

Inspekce v loňském roce přijala 584 podání spotřebitelů, kteří se cítili jednáním pořadatelů předváděcích akcí poškozeni. Ve 181 případech ČOI zjistila, že jejich námitky byly oprávněné.

Vyšší pokuty pro „šmejdy”

Pokud jde o zjištěné prohřešky, nejčastěji se jednalo o porušení zákona o ochraně spotřebitele, zejména o užití nekalých obchodních praktik, a to klamavých i agresivních. Inspektoři ČOI pokutovali v této souvislosti v průběhu loňského roku nejméně tři desítky pořadatelů předváděcích akcí.

Ignorování různých nabídek je nejúčinnějším opatřením proti nechtěným nákupům. „Na předváděcí akce nechodit a nejezdit, a na lákavé nabídky náhodných prodejců nereagovat,“ zdůraznil Rotbauer.

Od poloviny ledna má inspekce v souvislosti s novelou o ochraně spotřebitele širší pravomoci nad pořádáním předváděcích a prodejních akcí. Za porušení zákona nyní prodávajícímu hrozí pokuta ve výši až pět miliónů korun.

Předváděcí akce – výsledky kontrol (rok 2013)
inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. m. Praha
131
102
77,9
Jihočeský a Vysočina
29
19
65,6
Plzeňský a Karlovarský
38
24
63,2
Ústecký a Liberecký
66
53
80,3
Královéhradecký a Pardubický
40
22
55,0
Jihomoravský a Zlínský
31
25
80,7
Moravskoslezský a Olomoucký
30
17
56,7
celkem
365
262
71,8
Zdroj: ČOI