Jak informovala mluvčí ČSSZ Jana Buraňová, průměrná doba trvání jednoho případu DPN se u mužů a žen lišila. „Ženy stonaly v průměru o tři dny déle než muži,“ uvedla mluvčí.

Nejčastěji lidi soužily nemoci dýchací soustavy, které však měly nejkratší průběh, a to v průměru 16 dnů.

Mezi další časté důvody patřily i nemoci pohybové soustavy. V souvislosti s těmito potížemi byli lidé na neschopence průměrně 70 dnů.

Jak dále vyplývá ze statistik ČSSZ, nejvíce dnů na jeden případ DPN připadlo loni na Zlínský kraj, kde to bylo v průměru téměř 53 dnů. Na opačném konci se nachází Praha, kde se jednalo o necelých 34 dnů.