Kočica to uvedl s tím, že ŘSD přesně neví, zda se tyto peníze účelně utratily. Vedení ŘSD navíc zvažuje, že se bude soudně domáhat výsledků vrtů, které Pošvářová odmítla předat.

Právě nepředání výsledků expertízy České geologické služby bylo oficiálním důvodem pro odvolání Pošvářové. „Je to zásadní analýza, a přestože paní Pošvářová říká, že jde o dílčí závěr, tak je důležitý pro směřování ŘSD, abychom věděli, kam půjdeme dál," uvedl Kočica. ŘSD se stále není schopné k materiálu dostat.

K výsledkům vrtů podle něj měla přístup pouze Pošvářová. Samotná Česká geologická služba měla v objednávce od ní uvedeno, že po odevzdání výsledků musí vzorky a ostatní materiály zničit, dodal šéf ŘSD.

Odvolaná ředitelka se brání

Podle Pošvářové jde ale jen malá část nákladů z komise D47 na vrub jí objednaných služeb. Jde především o zakázky na expertízy k vrtům, ty vyšly na zhruba 20 miliónů korun. Podstatně větší část z uvedených nákladů šla na právní služby a soudní poplatky. Ty ale podle odvolané ředitelky podepisoval přímo generální ředitel Kočica.

Pošvářová byla z postu šéfky úseku kontroly kvality odvolána v polovině ledna. Ještě před tím přišla o pozici v komisi D47, která je poradním orgánem generálního ředitele ŘSD. Vedení organizace požadovanou zprávu odmítla předat zejména proto, že se obávala, aby se dílčí výsledky nedostaly na veřejnost dříve, než je ŘSD využije v soudních sporech se zhotoviteli.