Statistika, zpřesněná podle nejnovějších čísel o HDP, počet obyvatel a paritu kupní síly, zjistila, že Česká republika předstihla Řecko co do výkonu ekonomiky na hlavu už v roce 2011, nikoli až loni, jak ukazovaly původní červnové údaje. V roce 2011 klesl řecký HDP na hlavu na 80 procent průměru EU a loni na 75 procent, zatímco český HDP zůstal tři poslední roky na 81 procentech průměru.

Za Českou republikou zůstává nadále Slovensko. To si ale každý rok o jeden procentní bod polepšovalo a s loňskými 76 procenty se dostalo před Řecko a na úroveň Portugalska.

Lucemburský HDP na hlavu je na 263 procentech, tedy více než dvaapůlnásobku průměru EU, což je ale v rámci Unie výjimka. Do drobného státu s vyvinutým průmyslem a financemi jezdí každodenně za prací řada obyvatel okolních zemí, kteří tak sice přispívají k výkonu místní ekonomiky, ale nepočítají se do přepočtu HDP na obyvatele. Dalších 11 zemí v pořadí se pohybuje do 30 procent nad průměrem EU.

Za Lucemburskem se seřadily Rakousko s Irskem

Za Lucemburskem následují RakouskoIrsko. To si i přes bankovní krizi, kvůli níž muselo před třemi lety přijmout mezinárodní finanční pomoc, od roku 2010 v měření HDP na hlavu kupodivu nijak nepohoršilo a zůstalo na 129 procentech průměru.

Při přepočtu HDP na hlavu Eurostat používá standardu kupní síly (PPS), tedy jednotky používané k mezinárodním srovnáním, která vyrovnává rozdíly v cenových hladinách mezi jednotlivými zeměmi. Za jeden PPS by se dalo koupit stejné množství zboží či služeb ve všech zemích.

V měření individuální spotřeby na hlavu (AIC), které lépe odráží skutečnou materiální úroveň spotřeby domácností, je Česko podle revidovaných dat pouze na 72 procentech unijního průměru, konkrétně na 22. místě. Před ním je Slovensko, Řecko, Portugalsko a od loňska také Litva a Polsko. Z hlediska AIC Irsko v minulých letech chudlo a sestoupilo pod 100 procent unijního průměru, konkrétně na 12. místo.

Nejhůře podle obou měření dopadají Rumunsko a Bulharsko. Zatímco Rumunsko je na 50 procentech průměru EU, Bulharsko je co do HDP na 47 procentech a podle AIC na 49 procentech.