Porušení zákona o ochraně spotřebitele zjistily kontroly ve 14 případech.

„Prodávající nejčastěji porušovali zákaz užití klamavých obchodních praktik tím, že poskytovali nepravdivé nebo neúplné informace o nabízených výrobcích, neinformovali kupující o reklamačních podmínkách nebo o právu na odstoupení od kupní smlouvy,“ sdělil Gaidoš.

Celkem 12 případů inspektoři předali Puncovnímu úřadu kvůli možnému porušení puncovního zákona.

Jednalo se o to, že prodejci nezveřejnili české puncovní značky na stránkách internetových obchodů nebo porušili povinnost vydat při prodeji výrobku z drahého kovu doklad o koupi s uvedením ceny, hmotnosti a ryzosti prodaného šperku.

„Vysoká míra porušení zákonů v dozorové kompetenci ČOI, tak i dalších zákonů při kontrolách šperků signalizuje, že příčinou závad zjištěných u kontrolovaných osob může být kromě malých zkušeností s obchodováním na dálku také nedostatek podnikatelské etiky a zejména přetrvávající nízké právní vědomí provozovatelů e-shopů, které vede k poškozování práv a zájmů spotřebitelů,“ doplnil Gaidoš.