„Ekonomika, jak poslední čísla potvrzují, stojí stále především na průmyslu, zatímco ostatní odvětví jsou v mínusu. A změnu v tomto směru nepřinese nejspíše ani končící čtvrté čtvrtletí letošního roku. Celkový propad naší ekonomiky tak dosáhne zhruba 1,5 procenta,“ domnívá se analytik Petr Dufek z ČSOB.

Meziročně HDP poklesl o 1,3 procenta, zatímco v listopadu úřad odhadoval pokles 1,6 procenta.

„Loňské třetí čtvrtletí mělo o tři dny více, což je hlavní důvod tak výrazného propadu v meziročním vyjádření. Pokud bychom dnešní číslo očistili, domácí ekonomika by klesla meziročně o 0,4 procenta,“ připomněl analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin.

Nedaří se stavebnictví, zemědělství nebo dopravě

Hlavním důvodem poklesu ekonomiky jsou podle Volfa nadále nízké investice a horšící se, přesto stále aktivní přebytek zahraničního obchodu. Ve třetím čtvrtletí dovoz zboží stoupl o 1,8 procenta, vývoz však poklesl o 0,2 procenta. „To ukazuje především na přetrvávající nízkou aktivitu v ekonomice,“ uvedl Volf.

Stále se nedaří zotavit se sektorům jako stavebnictví, těžební průmysl, zemědělství, lesnictví či doprava. Naopak rostla odvětví jako výroba dopravních prostředků a peněžnictví.

Podle statistiků rostla spotřeba institucí vládního sektoru, spotřeba domácností stagnovala, mezičtvrtletně dokonce poklesla o 0,7 procenta.

„V oblasti spotřeby domácností je situace složitější. Na jedné straně domácnosti spotřebovávaly stejně jako loni, na druhé straně si pořizovaly zboží dlouhodobé spotřeby, což ukazuje na lepšící se očekávání příjmů v budoucnu,“ doplnil Volf.