Průzkum bude za pomoci nejmodernější technologie 3D prováděn na území o rozloze 150 kilometrů čtverečních a potrvá do dubna 2014. Konkrétně se práce zaměří na území v okolí Mikulova, Bulhar, Sedlece, Mušovských jezer a části oblasti Pálavy.

„Seizmické měření je prvním krokem v procesu vyhledávání nových konvenčních ložisek ropy a zemního plynu. Získaná data využijí naši experti spolu s dalšími geologickými informacemi v následujících letech při dalším zpracování a zkoumání uhlovodíkového potenciálu tohoto území,“ sdělila Jana Hamršmídová, ředitelka úseku geologie společnosti MND.

Průzkum možných ložisek ropy a zemního plynu se provádí také v části Pálavy.

Průzkum možných ložisek ropy a zemního plynu se provádí také v části Pálavy.

FOTO: Jan Halady, ČTK

Podle Hamršmídové slouží projekt k vyhledávání konvenčních ložisek ropy a zemního plynu a nejedná se o průzkum s jakoukoli vazbou na těžbu břidličného plynu. „MND se těžbě břidličnému plynu nevěnuje ani o ní neuvažuje,“ doplnila.

Průzkum je ekologicky šetrný, tvrdí firma

3D seizmický průzkum má být mimořádně ohleduplný k životnímu prostředí. Jak zdůraznil Pavel Kotásek, ředitel úseku interních služeb společnosti MND, příprava průzkumu trvala několik let a k jeho realizaci bylo nutné získat řadu povolení a souhlasných stanovisek od mnoha subjektů.

„Jednali jsme se zástupci samospráv všech měst a obcí, v jejichž katastru budou 3D měření probíhat. Naše činnost nebude mít jakýkoli dopad na běžný a nerušený život místních obyvatel,“ dodal Kotásek.