Inspekce se při kontrolách internetových obchodů zaměřila na rizikové obchody. Vysoký podíl nedostatků zjištěných při těchto kontrolách tak podle ČOI nelze považovat za obraz skutečného stavu elektronického obchodování v České republice.

Ve 134 případech (tj. 43 procentech) porušily e-shopy zákaz užívání nekalých obchodních praktik. "Jako klamavé obchodní praktiky bylo posouzeno jednání, kdy stejně jako v předchozích obdobích nebyly spotřebitelům poskytnuty zákonem stanovené informace, případně jim byly poskytnuty neúplné či jinak zavádějící údaje, např. o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících," uvedl mluvčí inspekce Denis Gaidoš.

Prodávající také často řádně neinformovali spotřebitele o podmínkách uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobků a služeb.

Velkou část problémů způsobuje nezkušenost prodávajících

Část kontrol se uskutečnila také na základě informací a podání, s nimiž se na Českou obchodní inspekci obrátili spotřebitelé. Ve 3. čtvrtletí řešila inspekce celkem 1255 stížností.

"Vysoký podíl nedostatků je také důsledkem toho, že e-shopy zakládají ve značné míře subjekty bez jakýchkoliv zkušeností v oblasti obchodu, bez odborného zázemí v podobě profesní asociace nebo sdružení, a nezřídka využívají anonymity virtuálního prostředí k neserióznímu 'obchodování' také různí podnikavci, připravení využít k vlastnímu obohacení nezkušenosti, důvěry nebo lehkomyslnosti zákazníků," dodal Gaidoš.