„Počet zjištěných porušení se ve srovnání s 2. čtvrtletím snížil skoro o čtvrtinu, přesto však nemohou být spotřebitelé se službami některých cestovních kanceláří a agentur spokojeni,“ sdělil ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Ve druhém čtvrtletí provedla inspekce necelou stovku kontrol a porušení zákona zjistila ve 40 případech.

Nejčastěji se inspektoři setkali s užíváním nekalých obchodních praktik. Problémem byla i skutečnost, že klient nebyl o ceně produktu dostatečně informován. Cestovky rovněž porušily povinnost při reklamačním řízení a neinformovaly klienty o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace.

Ve třetím čtvrtletí přijala ČOI celkem 94 podání spotřebitelů nespokojených se službami cestovních kanceláří a agentur. V deseti případech bylo porušení povinností prokázáno a kontrolované subjekty čeká řízení o uložení pokuty.

V souvislosti s kontrolní akcí padlo 22 pokut v celkové výši 274 500 korun.

Výsledky kontrol cestovních kanceláří a agentur ve 3. čtvrtletí 2013
inspektorát
počet kontrol
porušení zákona
zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. m. Praha
15
5
33,3
Jihočeský a Vysočina10
2
20
Plzeňský a Karlovarský
14
6
42,9
Ústecký a Liberecký
5
2
40
Královéhradecký a Pardubický
9
2
22,2
Jihomoravský a Zlínský
8
3
37,5
Moravskoslezský a Olomoucký
5240
Celkem
66
22
33,3
Zdroj: ČOI