V obou případech drůbeží řízky pocházely z Polska, informoval v pátek mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Konkrétně šlo o TESCO Krůtí prsní řízek, spodní filet v půlkilogramovém balení a o kuřecí prsní řízky bez kůže a kostí o hmotnosti 0,76 kilogramu s datem výroby 30. září, které prodával Globus.

Kuřecí prsní řízky prodávané v Globusu

Kuřecí prsní řízky prodávané v Globusu

FOTO: SZPI

Inspekce zakázala dotčené šarže uvádět do oběhu. Inspektoři při analýze měří poměr vody a bílkoviny.

SZPI při kontrolách také zjistila klamavě označenou drůbeží paštiku v balení 130 gramů značky Vitae d’Oro s datem trvanlivosti do 21. května 2015. Vzorek inspekce odebrala v provozovně Hoang Nguyen Thai v Brodku u Prostějova, distributorem a prodejcem je v Česku Kaufland a zemí původu je Polsko.

Klamavě označená drůbeží paštika

Klamavě označená drůbeží paštika

FOTO: SZPI

Drůbežího masa mělo být v paštice 50 procent, ve skutečnosti to bylo jen 29 procent.

Ve středu už SZPI informovala o stejném prohřešku u jiné šarže téže paštiky.

Vzhledem ke klamavému označení na obale ji zakázala uvádět do oběhu. Inspekce zahájila s kontrolovanými subjekty správní řízení o uložení sankce.