Personální změny ve společnosti potvrdila mluvčí Českého Aeroholdingu Michaela Lagronová. Sinčák předtím rezignuje na současnou funkci místopředsedy představenstva a výkonného ředitele pro obchod a korporátní služby Letiště Praha.

Sinčák působil na pražském letišti ve vrcholných pozicích od svého nástupu do společnosti v roce 2009. Poslední dva roky vedl divizi obchod a korporátní služby. Osm let působil v ING Investment Management. Mezi lety 1993 až 2001 pracoval v ČSOB na různých manažerských pozicích.

Sinčáka na Letišti Praha nahradí v obou funkcích Marta Guthová, která před svým nástupem do vedení společnosti nejdříve odstoupí z funkcí členky představenstva a vrchní ředitelky pro nákup, obchod a marketing mateřské společnosti Český aeroholding. Uvolněnou pozici v představenstvu Českého aeroholdingu po Guthové převezme Sinčák.

Personální změny v rámci skupiny Český aeroholding musejí v říjnu schválit statutární orgány jednotlivých společností. Bude také svolána valná hromada ČSA. Přání ukončit své působení v ČSA Marek projevil již dříve, byl však požádán vedením společnosti o setrvání ve funkcích do doby, než bude nalezen jeho vhodný nástupce. Podle Marka je restrukturalizace společnosti a proměna její obchodní a dopravní sítě, což byly jeho hlavní úkoly v ČSA, dokončena.