Bankovní dohled je součástí odpovědi EU na krizi a měl by být pojistkou proti nestabilitě bank eurozóny. Dalším krokem by měl být vznik mechanismu, který by banky přímo dokázal dostat z případných potíží. O jeho podobě a vzniku by měli ministři financí EU hovořit v nadcházejících dnech v litevské metropoli Vilniusu.

Nový systém dohledu, který je klíčovou součástí bankovní unie, předpokládá přenesení významných pravomocí bankovního dohledu z národní úrovně na úroveň EU. Týká se přibližně 150 velkých bank zemí eurozóny a zemí, které chtějí být součástí bankovní unie a podrobit se jednotnému bankovnímu dohledu.

Dalekosáhlý přístup k informacím

Podle nové legislativy a s ní související dohody mezi parlamentem a bankou bude mít nakonec Evropský parlament k informacím dalekosáhlý přístup. Bude mít k dispozici zápisy ze zasedání dozorčí rady ECB, které umožňují porozumět diskusím včetně komentovaného seznamu rozhodnutí.

Předseda dozorčí rady ECB se také bude muset účastnit pravidelných slyšení v parlamentu. EP také bude mít společně s radou pravomoc schválit předsedu a místopředsedy a rovněž požádat o jejich odvolání. Bude také moci zahájit vyšetřování případných chyb, kterých se dopustí centrální orgán dohledu.

Mezi dalšími body, kterých parlament v dohodě dosáhl, patří silnější role národních parlamentů či přísné rozdělení pracovníků ECB mezi ty, kteří se budou zabývat měnovou politikou, a ty, kteří budou zodpovědn za dohled. Tím má být zajištěno odpovědné chování banky v její nové roli.