„Na prodejní ploše inspekce zjistila stopy přítomnosti škůdců, jednalo se o myší trus na policích v blízkosti pečiva a v místě s nabízeným ovocem a zeleninou. V zázemí prodejny byl nalezen masivní výskyt exkrementů a byla spatřena živá vitální myš,“ informoval Štoll.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Prostory provozovny nesplňovaly podmínky, které umožňují uchovat zdravotní nezávadnost potravin. Podle Štolla bude na místě uložený zákaz uvolněn, až provozovatel prokáže, že odstranil všechny zjištěné nedostatky.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Inspekce nařídila provozovateli provést celkový úklid, důkladnou deratizaci a likvidaci všech potravin poškozených přítomností hlodavců.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

„SZPI konstatovala, že dosud prováděná opatření na ochranu proti škůdcům byla neúčinná a nedostatečná a potravinářské prostory nebyly udržovány v čistotě a dobrém stavu,“ doplnil Štoll s tím, že s kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení sankce.