"Udělení pokuty ve výši dvou miliónů korun je důsledkem trendu, ke kterému ministr Martin Kuba vyzval Českou obchodní inspekci. V případě agresivních obchodních praktik je nutno přistoupit k pokutám, které budou nejen represivní, ale i dostatečně odstrašující před opakováním takového jednání. Jsme přesvědčeni, že zneužívání finanční tísně občanů je obzvláště zavrženíhodný delikt a takto vysoká pokuta je v tomto případě zcela na místě," uvedl Tomáš Hajdušek, náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Společnost porušila zákon o ochraně spotřebitele

Nebankovní společnost Rickabys, s .r .o., se u pěti zákazníků dopustila několika závažných činů. Kontrolou ČOI, která proběhla ve dnech 14. 1.–23. 1. 2013, bylo zjištěno: užívání agresivní obchodní praktiky vůči spotřebiteli (vědomé využití nepříznivé situace spotřebitele), klamání spotřebitele (neposkytnutí úplných informací, lživé informace) a porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik.

Firma svým jednáním porušila několik ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a podle § 24 odst. 10 písm. d) tohoto zákona jí byla udělena zmíněná pokuta. Rozhodnutí nabylo právní moci 23. května 2013.

Konkrétní příklady nekalých praktik
  • Nechali žadatele telefonovat na linku s tarifem 95 korun/1 minutu a řekli jim, že protelefonovaná částka jim bude vrácena. Někteří protelefonovali až desítky tisíc korun a částka jim vrácena nebyla.
  • Jeden ze spotřebitelů – invalidní důchodce ve finanční tísni – protelefonoval 262 minut, což jej přišlo na 24 890 korun.
  • Jiný spotřebitel protelefonoval 563 minut, zaplatil 53 491 korun.
  • Společnost takto poškodila nejméně pět spotřebitelů.
Zdroj: ČOI

Na základě podání od dalších dvou spotřebitelů byla v společnosti Rickabys, s. r. o., provedena další kontrola 15. března letošního roku. Během ní ale nedošlo ke zjištění porušení zákona, společnosti tedy nebyla pokutována.