Na sněmu ve čtvrtek podle něj rezignovali na své funkce tři ze sedmi členů dozorčí rady. Tématem sněmu byly výsledky auditu, podle něhož z komory před časem odtekly desítky miliónů korun. Závěrečné usnesení v tomto bodu zatím podle Wiesnera přijato nebylo.

Právě kvůli pochybení bývalých vysokých úředníků komory, která potvrdil projednávaný audit, byl podán návrh na odvolání Kužela. Problematiku auditu ale podle dřívějšího vyjádření Kužela již jednomyslně vypořádalo na svém jednání představenstvo HK, a to včetně konstatování, že nenastaly daňové úniky a že vedení účetnictví komory je v souladu s právními předpisy.

Na sněmu se podle Wiesnera o této zprávě diskutovalo a byla přijatá opatření. Trestní oznámení na některé členy bývalého vedení komory budou podána 6. června, dodal Wiesner.

Odtekly desítky miliónů

Komora již před téměř rokem zjistila závažné chyby tehdejších vedoucích úředníků komory, které odvolala, a představenstvo komory si zadalo forenzní audit týkající se hospodaření v předchozích letech. Audit, který provedla společnost Ernst & Young, ukázal, že z HK v minulosti odtekly prostřednictvím spřízněných firem desítky miliónů korun.

Auditoři v závěrech kontroly mimo jiné konstatují, že při uzavírání obchodů mohli být někteří zaměstnanci ve střetu zájmů. Jde údajně například o bývalého tajemníka komory, který se prý měl stejně jako bývalý šéf ekonomického a správního odboru podílet na schvalování nestandardních transakcí.