„Návrh nemá jinou ambici než snížit rizika, která může představovat sektor družstevních záložen pro sektor veřejných financí a Fond pojištění vkladů. Zpřístupňujeme tak pro tento sektor legislativní prostředí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Zástupci záložen s návrhem souhlasí. „Návrh představuje jednu z vhodných a konstruktivních variant řešení dlouhodobě zvažované koncepční otázky týkající se budoucího vývoje sektoru družstevních záložen,“ sdělil tajemník prezidia Asociace družstevních záložen Jan Kotíšek.

Pokud si družstevní záložna zvolí transformaci na banku do konce příštího roku, bude moci získat bankovní licenci s nižšími požadavky na základní kapitál, a to na úrovni pěti miliónů eur (asi 130 miliónů korun).

Podmínkou plán na navýšení kapitálu

Podmínkou je ovšem současně předložení maximálně pětiletého plánu postupného navýšení základního kapitálu na úroveň požadovanou pro univerzální banky. Ta činí 500 miliónů korun. Ostatní podmínky pro udělení bankovní licence, stejně jako požadavky na plnění kapitálové přiměřenosti, návrh nemění.

Dalším z návrhů novely je zvýšení příspěvku záložen do Fondu pojištění vkladů na dvojnásobek. Záložny by tak od příštího roku měly platit čtvrtletně 0,08 procenta z objemu pojištěných vkladů. Podmínky pro banky se nemění.

V současnosti odvádí banka i družstevní záložna čtvrtletně příspěvek 0,04 procenta z objemu pojištěných vkladů, stavební spořitelna 0,02 procenta.

Návrh kvůli problémům záložen

Návrh reaguje na problémy některých záložen. Naposledy se do problémů dostalo Metropolitní spořitelní družstvo. To nemůže vyplácet vklady klientů, peníze mu zablokovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Důvodem byly podezřelé půjčky. [celá zpráva]

V polovině května rovněž Česká národní banka (ČNB) zahájila správní řízení s družstevní záložnou WPB Capital. Vedení družstva se následně usneslo, že dočasně nebude přijímat nové členy, nové vklady a ani nebude poskytovat nové úvěry.

Podle statistik ČNB počet členů kampeliček loni celkově stoupl o 9700 na 54 400. Tuzemské družstevní záložny v roce 2012 vytvořily čistý zisk 317 miliónů korun, což je proti roku 2011 nárůst o 194 miliónů korun. Celková bilanční suma družstevních záložen se v průběhu roku 2012 zvýšila o 11 miliard na 39,3 miliardy korun. Ke konci loňského roku působilo v Česku 13 družstevních záložen.

Všechny vklady fyzických osob v bankách, záložnách a stavebních spořitelnách jsou stoprocentně pojištěny do výše 100 000 eur. V případě, že by finanční instituce nemohla splnit své závazky, vyplácí vklady Fond pojištění vkladů.