Tři nevyhovující vzorky objevili inspektoři v případě benzínu, tři vzorky u nafty a dva u směsného paliva. Míra porušení jakosti u jednoho vzorku benzínu byla podle Gajdoše posouzena jako úmyslná manipulace s motorovým palivem.

„Jakost jednotlivých druhů pohonných hmot kolísá, v dubnu byl poměr zjištění v tomto roce nejvyšší,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Zatímco v březnu byl horší průměr u motorové nafty a lepší u automobilových benzínů, v dubnu je tomu podle Velčovského naopak.

Nevyhovující vzorky paliv v roce 2013
měsíc
celkem (v %)
leden
0,6
únor
2,4
březen
4,5
duben
4,8
Zdroj: ČOI