Komise zdůvodnila razie podezřením na to, že vyšetřované firmy se mohly domlouvat a hlásit cenové agentuře zkreslené ceny, aby manipulovaly s cenami na trhu. Také se domnívá, že mohly bránit jiným firmám vstupovat do procesu určování cen.

Statoil a Shell již oznámily, že s bruselskými úředníky spolupracují. Platts poté uvedla, že "Evropská komise dopoledne provedla prohlídku v našich kancelářích v Londýně v souvislosti s procesem určování cen. Platts s komisí plně spolupracuje."

Statoil oznámil, že úředníci z Bruselu prohledali jeho kanceláře ve Stavangeru ve spolupráci s místními úřady. Norsko není součástí EU, musí s ní ale v rámci uzavřených dohod velmi úzce spolupracovat. Podle Statoilu se vyšetřování zaměřuje na proces denního určování cen u Platts, kde mohlo docházet k manipulacím od roku 2002.

Podle komise mohla mít i drobná zkreslení cen u Platts velký dopad na ceny ropy, ropných produktů a biopaliv na trhu. V důsledku to mohlo dopadnout i na konečné spotřebitele.

Platts poskytuje trhu cenové a další informace o komoditách včetně klíčových referenčních cen energetických surovin.