Vyplývá to z dokumentu Vyhodnocení řízení rizikových operačních programů. Materiál je teď v meziresortním připomínkovém řízení.

Brusel před časem ROP Severozápad pozastavil vyhlašování nových výzev i schvalování projektů. Kromě toho Evropská komise udělila programu kvůli závažným dotačním pochybením plošnou pokutu v přepočtu zhruba 2,6 miliardy korun.

Dokud se tato sankce nezaplatí, čerpání dotací nebude možné. "Podmínkou obnovení činnosti ROP Severozápad je uhrazení finanční opravy vyměřené Evropskou komisí. Ústecký kraj se odmítl na úhradě podílet, Karlovarský kraj se dosud k této otázce jasně nevyjádřil.

Nevyřešení problematiky úhrady korekce může ve svém důsledku vést až k reálné ztrátě prostředků určených pro ROP Severozápad," varuje materiál MMR.

Právě průtahy jsou hlavním problémem, kvůli němuž se nepodaří vyčerpat všechny připravené peníze. Kromě toho zastupitelstvo Ústeckého kraje už 25. března deklarovalo, že nemá dostatek prostředků na realizaci a spolufinancování nových projektů. Přitom do konce programovacího období zbývá vyčerpat ještě 6,5 miliardy korun. Podle MMR se to ale z výše uvedených důvodů už nezvládne.

"Z tohoto důvodu MMR navrhuje realokovat alokaci roku 2013, tedy zhruba 3,1 miliardy korun, do jiných programů. Jde o maximální částku, kterou lze, podle platné evropské legislativy, převést z tohoto programu do jiných operačních programů," píše se v materiálu MMR.

ROP Severozápad patří podle MMR k nejrizikovějším operačním programům. Kromě něj ministerstvo navrhuje přesunout miliardy korun také z Operačního programu Životní prostředí, o půl miliardy by měl přijít také Operační program Technická pomoc.