Inspektoři zkontrolovali 223 vzorků, z nichž deset nevyhovělo předepsaným parametrům. Podíl nekvalitních vzorků je tak nejvyšší od loňského června, kdy dosáhl 5,4 procenta. Tato hodnota byla také nejvyšší v loňském roce.

„Laboratorní rozbory odebraných vzorků prokázaly odchylky od jakostních norem u tří vzorků automobilových benzinů, pěti vzorků motorové nafty a dvou vzorků směsného paliva, z toho u tří z nich velmi závažné,“ informoval ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Velčovský má v plánu setkat se se zástupci profesních sdružení distributorů pohonných hmot a jednat s nimi o nedostatcích ve kvalitě motorových paliv zjišťovaných při kontrolách ČOI.

„Chci se seznámit s jejich názory mimo jiné na současnou situaci na trhu i na připravovanou novelu zákona o pohonných hmotách,“ dodal ústřední ředitel.

Nevyhovující vzorky pohonných hmot
měsíc
celkem (v %)
leden
0,6
únor
2,4
březen
4,5
Zdroj: ČOI