„Do informačního systému RAPEX byly v průběhu akce jako nebezpečné nahlášeny čtyři typy laserových ukazovátek a dalších šest výrobků bylo nahlášeno mimo jeho rámec,“ doplnil Velčovský.

Problém s laserovými ukazovátky spočíval zejména v tom, že spotřebitelé při prodeji neobdrželi povinné informace o jejich vlastnostech, o způsobu použití a údržbě. Kromě toho prodávající nezajistili označení prodávaných výrobků údajem o výrobci, dovozci či dodavateli.

Inspektoři v průběhu kontrol vydali zákaz prodeje na 107 kusů laserových ukazovátek v hodnotě 3837 korun. Za porušení zákona o ochraně spotřebitele dosud uložili 11 pokut v celkové výši 79 000 korun, připomněla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.

„Vzhledem k četnosti a dostupnosti laserových ukazovátek na trhu pro děti a mladistvé a zejména rizikům, která anonymní výrobky při nesprávném způsobu používání představují, považuji za nutné v kontrolách tohoto sortimentu pokračovat i po ukončení mezinárodního projektu,“ informoval Velčovský.