Jak Kopřiva připomněl, k uzavření prodejny došlo kvůli porušení podmínky zachovat zdravotní nezávadnost potravin.

Vnitřní prostory

Vnitřní prostory

FOTO: SZPI

Navíc SZPI zakázala uvádět do oběhu všechny potraviny se stopami přítomnosti škůdců a nařídila prodejci, aby uvedl stav v prodejně do pořádku a zajistil deratizaci.

Myší trus

Myší trus

FOTO: SZPI

Dne 9. dubna při opakované kontrole SZPI zákaz uvolnila.

Stav uvnitř prodejny

Stav uvnitř prodejny

FOTO: SZPI

„Pro uvedená pochybení inspekce s provozovatelem zahájila správní řízení o uložení sankce,“ doplnil Kopřiva.