„Sdělil jsem jim, že je nepovažuji ani za parazity, ani za sprosté podezřelé, ale že jsou to lidé, kteří si zaslouží celospolečenský respekt za to, že živí sami sebe a své rodiny bez toho, aby natahovali ruku po státu,“ nechal se slyšet premiér v reakci na slova stínového ministra financí Jana Mládka.

Premiér uvedl, že si velmi váží této skupiny, která má na trhu práce nezastupitelné místo. Připomněl, že z více než 4,5 miliónu lidí na tomto trhu je 650 tisíc živnostníků a v malých firmách do 20 zaměstnanců je zaměstnáno více než 800 tisíc lidí. Jak dodal, vláda jim nechce komplikovat život.

Jedním z protikrizových opatření, která mají stimulovat tvorbu investic a fixního kapitálu, bude umožnění rychlých odpisů na investice ve výši 100 procent během jednoho roku. Nečas také informoval zástupce organizací sdružujících živnostníky a drobné podnikatele o plánu na zavedení moratoria na daňové sazby na dva roky. Opět se spouští také program Zelená úsporám.

Ulehčení v mnoha oblastech

Deregulační balíček bude podle premiéra obsahovat ulehčení v oblasti environmentální, další ulehčení v oblasti živnostenského zákona či v zákonech o účetnictví. Konkrétně premiér uvedl osvobození podnikatelů a živnostníků od povinnosti poskytovat údaje mnoha státním úřadům.

Podle něho není důvod, aby podklady pro evidenci a výkaznictví rozesílali tito lidé sami, ale údaje by se mohly shromažďovat v jednom úřadě, který by je poskytoval dalším státním institucím. Premiér očekává, že s náměty, jak zlepšit podnikatelské prostředí, přijdou sami živnostníci a podnikatelé.

Slabý hlas živnostníků v tripartitě

Během jednání také padlo téma tripartity. Podle Nečase je v tripartitě velmi slabě zastoupen hlas živnostníků a malých podnikatelů. „Jejich hlas je blokován nejen představiteli odborů, ale i velkých zaměstnavatelských svazů v čele se svazem průmyslu a dopravy. Já to nesu velmi nelibě,“ prohlásil premiér.

„Pokud by nadále představitelé velkých podniků a odborů trvali na tom, že nechtějí nikoho do tohoto sociálního dialogu připustit, pak použijeme něco, co bych nazval politickým bypassem, tzn. vedle jednání tripartity, budu chtít mít velmi intenzivní dialog s představiteli malých podniků a živnostníků,“ dodal Nečas.