Jak dále uvedla ČNB v Roční zprávě o výsledku hospodaření ČNB za rok 2012, guvernér Miroslav Singer si loni přišel na 4,55 miliónu korun hrubého.

Hlavním důvodem poklesu počtu zaměstnanců a s tím spojených úspor mzdových nákladů byla reorganizační opatření, kterými ČNB navázala na úsporné kroky a zeštíhlování z předchozích let.

„Od svého vzniku po rozpadu federativního Československa musela ČNB posílit své schopnosti v řadě oblastí, v souvislosti např. se vstupem do Evropské unie nebo integrací dohledu nad finančním sektorem získala nové odpovědnosti, přesto má nyní méně zaměstnanců než v roce 1993,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

ČNB v roce 2012 vykázala zisk 2,8 miliardy korun po předloňském zisku 35,4 miliardy korun. V porovnání s  rokem 2011 zisk vlivem kurzových ztrát znatelně poklesl, neboť koruna mírně posílila vůči většině rezervních měn, do nichž jsou devizové rezervy investovány.

Mzdy členů bankovní rady ČNB v roce 2012 (v Kč)
 hrubá mzda
čistá mzda
Miroslav Singer
 4 554 372
3 693 313
Mojmír Hampl
 3 653 124
2 927 252
Vladimír Tomšík
 3 632 574
2 858 137
Kamil Janáček
 3 046 034
2 359 578
Lubomír Lízal
3 050 141
2 387 909
Pavel Řežábek
3 062 236
2 398 190
Eva Zamrazilová
3 088 015
2 460 314
Zdroj: ČNB