„Obdrželi jsme obrovské množství plných mocí a stále k nám chodí nové a nové. Nyní nastává onen avizovaný okamžik, kdy se obrátíme s výzvami na banky. Proto dáváme lidem možnost, aby své plné moci zaslali do konce března, a měli tak možnost přidat se k hromadné výzvě a získat své poplatky zpět,“ informoval Daniel Paľko, předseda představenstva společnosti BSP Lawyer Partners. Ta provozuje službu Poplatkyzpet.cz a technicky zajišťuje zpracování plných mocí pro projekty Bankovnipoplatky.com a Jdeto.de.

„Tím, že lidem dáváme termín, do nějž se ke službě mohou přidat, bychom rádi motivovali nerozhodné klienty, kteří se zasláním plné moci dosud vyčkávali, a zároveň informovali ty klienty, kteří čekají na další kroky z naší strany,“ uvedl Patrik Nacher, provozovatel serveru Bankovnipoplatky.com.

Podle Petra Tomana, který službám poskytuje právní poradenství, dospěl proces získávání úvěrových poplatků do bodu, ve kterém služby vyberou vzorek deseti doručených plných mocí a na jednotlivé banky zašlou výzvy o vrácení úvěrových poplatků.

Plošné vracení poplatku nehrozí

„Nedá se dopředu předvídat, jak která banka zareaguje. Právě proto je součástí naší strategie zaslání výzev na banky z vybraného vzorku plných mocí. Podle toho, jak banky zareagují, se budou odvíjet i naše následné kroky po 31. 3. 2013,“ doplnil Toman.

„Je nutné mít na paměti, že banky nezačnou poplatky vracet plošně všem klientům, ale jen těm, kteří se o ně přihlásí prostřednictvím plné moci a ukážou tím, že se jim chování bank nelíbí. Stejně tak to je i v Německu. Banky poplatky vrací jen těm, co se o ně aktivně přihlásí,“ připomněl Petr Němec, zakladatel webu jdeto.de.

Banky ohledně zpuštěné akce argumentují tím, že poplatky nekolidují s platnými zákony a klienti se o nich vždy s časovým předstihem dozví. Dá se očekávat, že velké banky ke každé stížnosti zaujmou individuální postoj.