Chovatelé z Dolního Saska, v Severním Porýní-Vestfálsku a v Meklenbursku-Předním Pomořansku jsou podezřelí, že své produkty vydávali za vejce z biochovu nebo od slepic držených ve volném výběhu, ačkoli ve skutečnosti žily ve stísněných podmínkách, které podle regulí Evropské unie neopravňují k používání těchto označení.

Každá nosnice z volného výběhu musí mít k dispozici prostor minimálně čtyř metrů čtverečních. Aby jejich vejce mohla být navíc deklarována jako bio, musí jejich krmení splňovat příslušné podmínky. Taková vejce se poté na trhu prodávají za vyšší cenu než od slepic chovaných v klecích.

Oldenburské státní zastupitelství prověřuje, zda podezřelé chovy neporušily zákon o potravinách a ekologickém zemědělství. Za to hrozí buď pokuta, nebo trest vězení až do jednoho roku.

Bioprodukty na vzestupu

V Německu by to nebylo poprvé, kdy by se na trh dostaly potraviny neoprávněně vydávané za bioprodukty. Důvěrou Němců v biovejce navíc v minulosti otřásly i skandály s kontaminací rakovinotvorným dioxinem a jemu podobnou nebezpečnou látkou PCB.

Přesto se u Němců produkty ekologického zemědělství stále těší velké oblibě. Podle odhadů odborníků zaznamenal biosektor v Německu loni obrat asi sedm miliard eur (téměř 180 miliard korun), což je zhruba šestiprocentní nárůst oproti roku 2011.