Úřad v roce 2008 rozhodoval o návrhu povolení spojení společností Rewe a Plus-Discount. „Ve správním řízení bylo zjištěno, že tato fúze, která propojila obchodní řetězce Billa a Penny Market s prodejnami Plus, by na některých lokálních trzích mohla narušit hospodářskou soutěž,“ připomněl Rafaj.

Společnost Rewe následně nabídla, že odprodá čtyři supermarkety v dotčených regionech. „ÚOHS po zhodnocení předložených závazků konstatoval, že jsou dostatečné k odstranění obav z narušení hospodářské soutěže a pod podmínkou splnění těchto závazků fúzi povolil,“ sdělil Rafaj s tím, že k odprodeji uvedených supermarketů třetí straně mělo dojít do jednoho roku od vydání rozhodnutí.

Společnost Rewe ovšem v roce 2009 a 2010 několikrát v souladu s rozhodnutím požádala o odklad a přehodnocení závazků. Úřad jí částečně vyhověl, nicméně ani upravené závazky Rewe nerealizovala. Na konci roku 2010 bylo proto zahájeno správní řízení kvůli nesplnění závazků.