„Celkem bylo uskutečněno 604 kontrol, které se zaměřily na zdravotní nezávadnost, kvalitu, hygienické požadavky nebo správnost značení a složení u produktů živočišného původu nabízených k prodeji zejména na trzích, tržnicích a prodejních místech,“ sdělil Duben s tím, že kontroly se týkaly i sezonního prodeje ryb.

Ve 29 případech zjistila kontrola závady a uložila sankce. Mezi ty nejčastější pařilo podle Dubna nenahlášení zahájení sezonního prodeje ryb, nedostatečné značení masných výrobků či sýrů, prodej potravin neznámého původu nebo nesprávné nakládání s živočišnými odpady při stánkovém prodeji ryb.

Udělené pokuty se pohybovaly v řádu tisíců korun a celková částka přesáhne 50 000 korun, protože některé případy jsou ještě nedořešené. „Mimořádné kontroly jsou účinné a v tomto trendu bude SVS pokračovat i v letošním roce,“ dodal Duben.