„Prezidentské volby primárně nejsou o ekonomických otázkách, což je vzhledem k neexekutivní roli prezidenta v našich podmínkách v pořádku,“ uvedl ekonom Pavel Sobíšek z UniCredit Bank. Pokud jde o krizi společnosti v širším smyslu, spatřuje mezi kandidáty velké rozdíly ve schopnosti ji pojmenovat a pokusit se o její řešení.

Podle analytika Miroslava Nováka ze společnosti Akcenta se nejvíce ekonomickými otázkami zabývá Miloš Zeman. „Nejvíce si vybavuji Zemana, který hovoří o nedostatečných investicích v České republice – s tím nelze než souhlasit, a znovuzavedení progresivního zdanění – to je spornější, ale obhajitelné,“ sdělil Novák. Jen tyto kroky však Česko z recese podle něj nevyvedou.

Také podle analytika Václava Frančeho z Raiffeisenbank má nejlepší ekonomickou erudici patrně Miloš Zeman. „Jeho názory jsou ale dost zastaralé, tak ze 70. až 80. let minulého století,“ dodal jedním dechem analytik.

Jak Franče připomněl, prezident má v pravomoci jmenovat členy Bankovní rady České národní banky a tím ovlivňovat monetární politiku. „Případným špatným jmenováním by mohl způsobit nedozírné škody,“ zakončil.