"Celkem podalo nabídku třináct uchazečů, ale ne všichni podali nabídky na všech pět úseků," sdělila Ledvinová.

Do prvního kola výběrového řízení se přihlásilo 13 společností včetně hlavních hráčů na tuzemském trhu, jako jsou Metrostav, Eurovia nebo Strabag. V prvním kole ŘSD hodnotilo, zda jednotliví uchazeči splňují podmínky veřejné soutěže, nyní se hodnotící komise zaměří na nabídkovou cenu stavby. Ta bude podle dokumentace k zakázce tvořit 90 procent hodnocení, zbytek připadne na délku poskytnuté záruky.

ŘSD ve snaze předejít případným odvoláním ze strany neúspěšných uchazečů několikrát změnilo podmínky veřejné soutěže a prodloužilo termíny pro podání přihlášek do prvního a druhého kola výběrového řízení.

Předpokládaný termín zahájení prací se kvůli změnám v dokumentaci neustále posouval, nyní je podle ŘSD pravděpodobné, že se první fáze oprav uskuteční letos v dubnu.

Práce ale nebudou zahájeny na všech pěti úsecích. V ideálním případě by ŘSD chtělo podle mluvčí Martiny Vápeníkové zahájit práci na čtyřech z nich. Jaké úseky budou do první fáze zařazeny, vyplyne z výběrového řízení.