„Z celkem 357 vzorků nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, u nichž byly zjištěny převážně takzvané nedbalostní odchylky, jejichž příčinou bývá provozní nekázeň,“ uvedla mluvčí.

Ve dvou případech – u benzinu BA 95-Super a jednoho vzorku LPG – zjistila kontrola závažné odchylky, které zakládají důvodné podezření na neoprávněnou manipulaci s palivem.

Ze 158 odebraných vzorků motorových benzínů nevyhověly požadavkům jakostních norem čtyři vzorky. U motorových naft nevyhovělo šest vzorků ze 163 odebraných. Z 24 vzorků paliva LPG nevyhověly dva vzorky.

„Zvýšené kontroly a odběry pohonných hmot budou pokračovat až do konce prosince,“ doplnila Fléglová.

Nevyhovující vzorky pohonných hmot (v procentech)
měsíc
celkem
leden
3,7
únor
2,3
březen
3,6
duben
5,0
květen
2,1
červen
5,4
červenec
1,3
srpen
3,8
září
3,1
říjen
1,3
listopad
3,4
Zdroj: ČOI