Dotázaní zástupci rodinných firem uvedli, že čtvrtinu svých tržeb realizují v zahraničí. Zároveň očekávají, že podíl exportu na jejich příjmech by měl do pěti let vzrůst až na 30 procent.

Téměř polovina z oslovených rodinných firem po celém světě očekává nárůst exportu během příštích pěti let. Nejvíce v současnosti vyvážejí asijské rodinné firmy, nicméně pokud jde o plánovaný nárůst exportu, největší ambice mají firmy z regionu střední a východní Evropy. Ty chtějí zvýšit export o deset procent.

„I české firmy si začínají uvědomovat, že jim je český trh malý. Podle našich průzkumů by měla své zahraniční aktivity v příštím roce rozjet či posílit přibližně třetina českých rodinných firem, jejichž velikost jim takovou expanzi umožňuje,“ uvedl David Borkovec z PwC Česká republika.

Rodinné firmy míří v rámci zahraniční expanze nejčastěji na sousední trhy či do kulturně a jazykově blízkých regionů. Za největší překážky, s nimiž se musí při vstupu na zahraniční trhy vypořádat, považují rodinné firmy například odlišnou podnikatelskou kulturu, konkurenci, kolísání měnových kurzů nebo financování mezinárodní expanze.