Zátěžové testy provedla ČNB ke konci letošního třetího čtvrtletí a v rámci nich připravila dva scénáře. Základní scénář je založen na listopadové prognóze ČNB a předpokládá mírnou ekonomickou recesi v nejbližších čtvrtletích, která bude ve druhé polovině roku 2013 vystřídána opětovným oživením.

Celková inflace se v roce 2013 bude pohybovat mírně nad dvěma procenty z důvodu zvýšení DPH, v roce 2014 pak klesne pod cíl ČNB. Kurz koruny vůči euru bude od počátku roku 2013 zhruba stabilní.

Pokud jde o zátěžový scénář „Evropa v recesi“, v tomto případě se počítá s dlouhotrvajícím a výrazně hlubším poklesem ekonomické aktivity, který je způsoben zejména nepříznivým vývojem v eurozóně a zpřísněnou fiskální konsolidací v eurozóně i v Česku. Došlo by mimo jiné ke ztrátě důvěry investorů a znehodnocení měnového kurzu, když by koruna oslabila k 26 Kč/EUR.

„To, že tyto negativní scénáře ČNB simuluje, neznamená, že skutečně nastanou, a tedy je nelze vnímat ani jako předpověď budoucího vývoje, ani jako něco, co by mělo předurčovat naše stanoviska k některým regulatorním iniciativám Evropské unie či k bankovní unii,“ upozornil ke zveřejněným výsledkům Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.