Více než polovinu zjištění představovalo podle Fléglové prokázané použití některé z forem nekalých obchodních praktik, a to včetně agresivních.

„Nekalé obchodní praktiky, spočívající především v uvádění nepřesných a nepravdivých údajů o výrobcích, jejich ceně a podmínkách, za kterých je lze zakoupit, popřípadě pronajmout, jsou nadále jedním z nejužívanějších forem protiprávního jednání v rámci prodeje mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele,“ informovala Fléglová. Přetrvávají také nedostatky v poskytování informací o podmínkách uplatnění reklamace.

Předváděcí akce jsou problém

Podle Fléglové přijala ČOI na pořadatele předváděcích akcí za letošních devět měsíců celkem 194 stížností spotřebitelů. Při jejich vyšetřování odhalila ve 29 případech porušení zákona, 14 podnětů dále prověřuje a další podněty se týkaly záležitostí mimo kontrolní pravomoci inspekce.

„Výsledky kontrol ve 3. čtvrtletí roku 2012 opět potvrdily, že předváděcí prodejní akce patří spolu s internetovými obchody a úvěrovými smlouvami k nejproblematičtějším oblastem prodeje na území České republiky,“ uvedla mluvčí, podle níž bude ČOI nadále věnovat problematice předváděcích prodejních akcí maximální pozornost.

A její závěrečná rada? „Předváděcím akcím a všem druhům prodejů mimo prostory obvyklé k podnikání se vyhýbat!“