Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 6,2 procenta na 462,3 miliardy korun. Rostlo jak úvěrování jednotlivců, tak i podniků a podnikatelů. Čisté úrokové výnosy poklesly meziročně o desetinu procenta na 16,5 miliardy korun.

„Čeští spotřebitelé a podniky reagují zvýšenou opatrností na nejistotu vyvolanou zpomalující se poptávkou po exportech a turbulencemi v domácí politice,“ sdělil předseda představenstva a generální ředitel KB Henri Bonnet.

Podle Bonneta klienti často odkládají dlouhodobé investice a plány, což omezuje poptávku po úvěrech, bez ohledu na extrémně nízké úrokové sazby.