Důvodem odkladu je podle sociálních demokratů obava, že transformace není řádně připravena a že by mohla v příštím roce přinést podobné problémy, které byly spojeny s přeměnou úřadů práce a výplatou sociálních dávek.

Senát také schválil návrh, aby mohl ministr zemědělství použít výnosy z prodeje a pronájmu státní půdy mimo jiné "na řešení rizikových situací", například na náhrady pro zemědělce postižené suchem. Ani s tím Bendl nesouhlasil. Podle něj by jeho úřad o tuto částku tak jako tak přišel při přípravě státního rozpočtu.

Přes tisíc úředníků odejde

Státní pozemkový úřad by měl spravovat a prodávat státní zemědělský majetek, což nyní dělá Pozemkový fond, a vykonávat veřejnou správu v oblasti pozemkových úprav a restitucí. To nyní zajišťuje soustava pozemkových úřadů. Nový úřad také bude moci finančně podporovat zemědělce, jak to dnes činí Pozemkový fond. Za dobu jeho existence čerpalo české zemědělství a venkov z fondu zhruba 12 miliard korun.

Přijetí zákona by mělo vést k úbytku úředníků z 1695 o zhruba 350, a tím i ke snížení mzdových nákladů o 150 miliónů korun. Na investicích by se příští rok ušetřilo 9,7 miliónu korun, na provozu zhruba 69 miliónů korun.

Pozemkový fond spravuje státní nemovitý a movitý majetek v zemědělství, prodává a pronajímá půdu, převádí majetek státu na obce. Vznikl k 1. lednu 1992. V současné podobě, kdy je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, má fungovat do konce roku 2012. K 1. lednu 2013 by se měl podle vládního návrhu stát organizační složkou státu, která bude podřízena ministerstvu zemědělství.