V 15 olejích byly nalezeny zbytky jednoho nebo více různých pesticidů, v devíti z nich byl přítomen nervový jed – pesticid chlorpyrifos.

„Zklamáním byly dva bio oleje, ve kterých analýzy prokázaly přítomnost DDT, přípravku proti škodlivému hmyzu, jehož používání bylo v evropském zemědělství zakázáno takřka před 40 lety,“ uvedla šéfredaktorka dTestu Ida Rozová.

Jednalo se o značky Billa naše bio/extra panenský olej a Basso Organic Extra Virgin Olive Oil for Kids, tedy dokonce o výrobek určený dětem. Třetí olej se zbytky nejenom DDT, ale i dalších dvou pesticidů nese značku Borges 100 % Hojiblanca Olive Extra Virgin Olive Oil.

Limity nepřekročeny

V extra panenském olivovém oleji Bertolli byly podle Rozové nalezeny nápadně vysoké hladiny rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků. Přítomnost těchto látek může být signálem průmyslem či dopravou znečištěného životního prostředí nebo nevhodného způsobu zpracování oliv.

„Porovnáme-li nalezené hodnoty rizikových látek s evropskými limity, musíme konstatovat, že nedošlo k jejich překročení. Nicméně náš test prokázal, že olivy určené k výrobě extra panenských olejů nejsou až tak pečlivě vybírány,“ dodala Rozová.

Video z testu olejů najdete zde.