Po mnoha letech, kdy se těžba SU stabilně pohybovala kolem deseti miliónů tun, klesala čtvrtý rok po sobě. Od roku 2007 do loňska se roční objem těžby snížil o zhruba 2,8 miliónu tun. Po ukončení těžby v lomu Družba se snížila také dostupnost uhlí s nízkým obsahem síry. SU těží pouze v lomu Jiří, jehož životnost je odhadovaná do roku 2026. Na území bývalé Družby se ovšem stroje ještě vrátí v roce 2023.

Celková těžba hnědého uhlí v roce 2011 dosahovala v České republice asi 46,8 miliónu tun, v porovnání s rokem 2010 se zvýšila o 2,8 miliónu tun. Největší navýšení o 3,4 miliónu tun zaznamenala společnost Severočeské doly, která vytěžila 25,2 miliónu tun uhlí. Těžba společnosti Czech Coal dosáhla 14,1 miliónu tun. Sokolovská uhelná je s těžbou 7,5 miliónu tun nejmenší z českých hnědouhelných společností.

SU snížila loni počet zaměstnanců o 309 lidí, o rok dříve jich zaměstnávala 4439. Průměrný výdělek ve firmě dosahoval 30 194 korun. Výše výdělku ale byla podstatně ovlivněna mimořádnou prémií schválenou nad rámec kolektivní smlouvy. Pro letošek SU zvýšila platy o dvě procenta. Průměrně budou lidé měsíčně brát 27 732 korun, oproti loňsku o 544 korun víc.