Jak připomněly odbory, finance přidělené do sektoru veřejné dopravy během trvání ekonomické krize už poklesly o polovinu.

Stávkujícím se rovněž nelíbí očekávaný nárůst cen jízdného ve veřejné dopravě. Mimo jiné apelují na vládu, aby umožnila cestování zdarma pro nezaměstnané, studenty a důchodce.

Atény intenzivně připravují další škrty napříč sektory, které mají v letech 2013 až 2014 přinést úspory ve výši téměř 12 miliard eur. Jen tak totiž může krizí drcená jihoevropská země očekávat další mezinárodní finanční injekci ze zdrojů Evropské unieMezinárodního měnového fondu ve výši 31 miliard eur.

Na 26. září svolaly dva největší odborové svazy v zemi 24hodinovou generální stávku.