Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem podle Nejvyššího soudu na tento specifický případ nedopadá. Společnost sice hospodařila se státním majetkem, podle soudců to však nelze pokládat za úřední postup. Banka a společnost spolu jednaly jako dva soukromoprávní subjekty v rovném postavení.

Soudci rozhodli bez veřejného jednání. Banka se ještě teoreticky může obrátit se stížností k Ústavnímu soudu.

Všeobecná československá výstava začala 15. května 1991 v Holešovicích. Navázala na Jubilejní zemskou výstavu, která poprvé nabídla své exponáty k prohlídce na stejném místě o 100 let dříve.

Kvůli všeobecné výstavě se více než zdvojnásobila krytá plocha holešovického areálu, vznikly i nové objekty, například Pyramida a Spirála. Výstavy se zúčastnilo téměř 2000 vystavovatelů a přišlo 2,6 miliónu návštěvníků. Z ekonomického hlediska ale projekt pohořel. Po výstavě zůstaly dluhy a nevyjasněné majetkové vztahy.