Fungování eurozóny v její nynější podobě podle Singera závisí ve stále větší míře na „nestandardních politikách“ Evropské centrální banky (ECB), na půjčkách a fiskálních transferech. „Víra, že členství v eurozóně povede k větší disciplíně hospodářských politik, se ukázala být iluzí,“ dodal.

Eurozóně podle bývalého člena výkonného výboru ECB Otmara Issinga nepomůže vyřešit krizi ani politická integrace. Vytvořit politickou unii trvá podle něj příliš dlouho.

Silné a stabilní euro je možné podle Issinga zajistit jen návratem k původním principům celého projektu, jako například ustanovením nezávislé centrální banky s jasným mandátem udržovat cenovou stabilitu. Dále by se podle něj měl dodržovat pakt stability a růstu a nevytvářet záchranné balíky porušující smlouvy EU.

K přijetí eura se ČR zavázala při vstupu do EU. Podle guvernéra Singera je nejbližším technicky možným termín pro vstup Česka do eurozóny leden 2017. V takovém případě by Česko muselo již příští rok plnit maastrichtská kritéria. Termín přijetí eura nyní ČR nemá stanoven.