Inspektoři za letošní první pololetí zkontrolovali celkem 196 provozoven vykupujících druhotné suroviny a nejrůznější problémy zjistili ve více než třetině z nich.

Šlo například o úředně neověřená měřidla používaná u výkupu, neposkytnutí informace o ceně za vykoupené suroviny či nevydání dokladu o výkupu se všemi náležitostmi. Nemalý problém představovala i samotná poctivost prodeje.

„Na základě zjištěných nedostatků bylo dosud uloženo 66 pokut v celkové výši 240 000 korun, další opatření uložila Česká inspekce životního prostředí za porušení právních předpisů v jejich dozorové pravomoci,“ uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová s tím, ČOI má při kontrolách výkupu druhotných surovin pouze omezené pravomoci.

Z toho důvodu ČOI vítá spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, s Policií ČR a s příslušnými živnostenskými úřady, neboť v tomto typu provozoven lze předpokládat podle Fléglové možnost odbytu předmětů pocházejících z trestné činnosti.

Počet kontrol a zjištění podle působnosti inspektorátů
inspektorát
počet provedených kontrol
se zjištěním
zjištění v procentech
Středočeský a Hl. m. Praha
36
8
22,2
Jihočeský a Vysočina
21
11
52,4
Plzeňský a Karlovarský
40
11
27,5
Ústecký a Liberecký
36
19
52,7
Královéhradecký a Pardubický
14
4
28,6
Jihomoravský a Zlínský
15
5
33,3
Moravskoslezský a Olomoucký
29
12
41,4
celkem
196
70
35,7
Zdroj: ČOI